Saturday, February 14, 2009

MAKMAL BESTARI DITUTUP

Merujuk surat PPDHS/PPA/A41993/02/04/01 Jld2 berhubung LATIHAN PORTAL EDUWEBTV SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI SELANGOR TAHUN 2009 dengan ini adalah dimaklumkan MAKMAL BESTARI akan digunakan untuk tujuan di atas pada tarikh-tarikh berikut :
23 - 26 Februari 2009 (Isnin - Khamis) dan 10-11 Mac 2009 (Selasa-Rabu). Selain daripada tarikh-tarikh tersebut jadual penggunaan Makmal Bestari adalah seperti biasa. Penggunaan Makmal TMK dan ICTL adalah mengikut jadual yang disediakan.

No comments: