Tuesday, February 24, 2009

Latihan Portal EDUWEBTV

Kumpulan pertama telah menjalani latihan di Makmal Bestari SM3KB. Latihan dipimpin oleh Sdr.Azman Maad dan Sdr Mohd Nazrul bin Daud dari Zeal Hi-Tech Solutions Sdn Bhd. Peserta latihan terdiri daripada guru-guru sekolah menengah dan rendah Daerah Hulu Selangor seramai 22 orang. Adalah menjadi kewajipan peserta untuk menjalankan "In-House Training" di sekolah masing-masing dalam tempoh 30 hari( arahan Kementerian) dan dipantau oleh PPD.

No comments: