Tuesday, December 1, 2009

PERUBAHAN SISTEM PENGGREDAN SPM

Surat Pekeliling Ikhtisas : Bil 4/2009 Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah mengeluarkan Surat Pekeliling Ikhtisas : Bil 4/2009 bertarikh 1 Oktober 2009 berkenaan PERUBAHAN SISTEM PENGGREDAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) MULAI TAHUN 2009. Jemaah Menteri dalam mesyuaratnya pada 9 September 2009 telah bersetuju supaya KPM melaksanakan sistem penggredan baru mulai tahun peperiksaan 2009. Perubahan sistem penggredan ini bertujuan memperincikan pencapaian Gred A calon yang mencapai tahap SANGAT CEMERLANG di peringkat SPM. Sistem penggredan baru adalah seperti berikut :

GRED SEDIA ADA (GRED BARU)
(A+) 1A (A) 2A (A-) 3B (B+) 4B (B) 5C (C+) 6C (C) 7D (D) 8E (E) 9G (G)

Harap maklum dan terima kasih. Maklumat lanjut boleh dirujuk melalui http://www.moe.gov.my/?id=13&aid=400

No comments: