Wednesday, May 13, 2009

KURSUS KOMPETENSI ICT 2009

Kursus akan dijalankan mulai hari ini Isnin 13 Mei hingga 28 Mei mengikut kumpulan yang telah disediakan. Kursus akan dijalankan di Makmal Bestari yang akak terdiri daripada 20 orang setiap kumpulan. Oleh kerana kursus ini penting dalam usaha memperkasakan SM3KB sebagai Sek Bestari Perdana, maka semua staf telah diminta menghadiri kursus ini pada hari dan tarikh yang telah ditetapkan. Diminta kerjasama semua staf untuk membuat pertukaran hari dengan GPB sekira hari yang dijadualkan anda tidak hadiri.
Kesemuanya melibatkan 5 kumpulan seperti jadual berikut:
Kumpulan 1 - 13 Mei 2009 & 21 Mei 2009
Kumpulan 2 - 14 Mei 2009 & 25 Mei 2009
Kumpulan 3 - 18 Mei 2009 & 26 Mei 2009
Kumpulan 4 - 19 Mei 2009 & 27 Mei 2009
Kumpulan 5 - 20 Mei 2009 & 28 Mei 2009
Pengisian Kursus adalah meliputi aspek pemahaman kepada sistem rangkaian di SM3KB, akaun email dan email group, SMSSekolah, membina blog dan kendalikan blog.
Semoga semua yang terlibat akan mengambil peluang ini bagi memantapkan dan mengubah status kemahiran anda dalam borang kompetensi ICT 2009. JUMPA ANDA DI SANA!

No comments: