Wednesday, September 26, 2007

Merekod penggunaan Makmal Bestari dan PC

Pengurusan Unit ICT SMKKKB memohon kerjasama semua guru yang menggunakan Makmal Bestari dan Pusat Akses untuk sebarang tujuan agar merekodkan butiran aktiviti yang akan dijalankan di kedua-dua lokasi berkenaan ke dalam Buku Rekod Penggunaan Makmal Bestari / Pusat Akses.
Kepada guru dan pelajar yang masuk ke Makmal Bestari atau Pusat Akses diminta mengisi butiran penggunaan PC dalam fail (hijau) yang disediakan di meja setiap PC. Sekiranya PC menghadapi masalah, kerjasama diminta agar memberi butiran masalah dengan mengisi borang dianostik yang turut disediakan dalam fail berkenaan.
Adalah diharapkan melalui butiran yang diterima dapat mencepatkan urusan baikpulih PC supaya penggunaan ICT di SMKKKB menjadi lebih efisien.

No comments: