Tuesday, September 18, 2007

Akaun email format baru

JK Panel Jurulatih Utama Aplikasi ICT dalam P & P telah bersetuju untuk memastikan semua staf (guru dan staf sokongan) di sekolah-sekolah Negeri Selangor memiliki email peribadi mengikut format yang telah ditetapkan. Keputusan ini turut mendapat persetujuan Unit ICT JPNSDE dan restu BPG KPM. Oleh itu semua guru SMKKKB diminta membuka akaun email baru mengikut format berikut : bea5061_namasendiri@yahoo.com / yahoo.com.my / hotmail.com / gmail.com dsb. Setelah berjaya membuka akaun email , sila buat pengesahan dengam menghantar email kepada pengetua_bea5061@moe.edu.my sebelum 25 September 2007. Kerjasama semua staf untuk bertindak proaktif amat diharapkan.

1 comment:

Psyche said...
This comment has been removed by a blog administrator.