Friday, October 2, 2009

PERHATIAN !!!

Kepada semua guru yang sedang menggunakan NoteBook PPSMI adalah dengan ini diminta:
1. membawa NB ke mesyuarat Pelan Tindakan Strategik esok Sabtu 3/10/09 (dan bawa extension wire sekali)
2. memulangkan semua NB untuk urusan semakan inventori sebelum 15 Oktober 2009 (NB Fasa V untuk urusan Preventive Maintenance) dan lain-lain sebelum 25 Oktober 2009. Semua urusan PPSMI kini di bawah kelolaan Guru Penyelaras Bestari.
Kepada guru-guru yang menggunakan Makmal Bestari diucapkan jutaan terima kasih. Namun begitu kerjasama cikgu amat diharapkan agar dapat :
1. memastikan PC Guru tidak digunakan oleh pelajar.
1. merekod maklumat dalam Buku Penggunaan Makmal (warna pink),
2. memastikan pelajar merekod penggunaan PC dalam fail hijau yang disediakan,
3. memastikan semua kerusi, keyboard,mousepad & mouse diletakkan di tempat yang betul. Kerusi hijau disusun semula sebelum keluar makmal.
4. memastikan kebersihan makmal dijaga bersama-sama. Balut gula-gula, kertas, alat tulis tidak ditingglkan dalam makmal.
5. mengambil kunci makmal di pejabat 15 minit sebelum mula kelas dan makmal dikunci selepas digunakan. Kunci segera dikembalikan ke pejabat untuk kegunaan guru lain. Sila tandatangan buku rekod pergerakan kunci semasa mengambil dan memulangkan kunci.
Kerjasama amatlah dihargai.

No comments: