Saturday, September 13, 2008

SM3KB dalam peta dunia

Nama SM3KB kini boleh dilihat dari angkasa lepas melalui satelit seperti gambar berikut: Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas download perisian google earth dan search Selangor. Cuba lah!...

No comments: